eTwinning

eTwinning on üks neljast e-õppe programmi 2004-2007 algatusest.
eTwinning loodi selleks, et anda koolidele võimalus õppida üksteiselt ja üheskoos. 

Eesmärgid:

  • õpilaste motiveerimine, tehes midagi uuenduslikku, uut ja põnevat;
  • kultuuriteadlikkuse saavutamine;
  • huvi Euroopa vastu;
  • IKT-vahendite kasutamine; 
  • Euroopa riikide erinevate haridussüsteemide tundmaõppimine;
  • Enda õpetamismeetodite täiustamine (sarnasused – erinevused);
  • Pedagoogiliste ideede vahetamine teiste Euroopa õpetajatega ja seeläbi nende endi kogemuste rikastamine;
  • Kaasamine (oma haridustavade tutvustamine vanematele, kooli juhtkonnale ja paljudele teistele);
  • Teatud aine või valdkonna teadmiste täiendamine, tehes oma koolis täiemahulist koostööd õppekavadeülese lähenemisviisiga;
  • Võõrkeelte oskuse parandamine.

Allikas: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_05_8

2018  – 2019
2020  – 2021
2023 – 2024