Happy Pi Day

14. märtsil tähistatakse pii päeva. Rahvusvahelise projekti abil tähistati seda päeva koos partnerkoolidega. Projekti käigus jagati kogemusi ja ideid.
Projekti eesmärgid

 • rahvusvahelises meeskondades töötamine
 • ideede jagamine
 • huvi matemaatika vastu
 • loomingulise tegevuse stimuleerimine
 • uute kogemuste omandamine, uute sõprade leidmine teistest kultuuridest

Töö käik:

 1. õpilased loovad plakatid või ettekanded pii päeva kohta;
 2. õpilased värvivad t-särke;
 3. õpilased teevad näitusi pii päeva kohta;
 4. õpilased valmistavad pii päeval küpsetisi;
 5. õpilased koostavad ja jagavad matemaatilisi mänge;
 6. videokonverents;
 7. projekti tulemuste hindamine.

Oodatud tulemused

 • ideede jagamine
 • üksikasjalik pii päeva ettevalmistamine
 • erinevatel etappidel projekti materjali jagamine eTwinningu lehekülgedel, koolide veebisaitidel ja Twinspace’is
 • projekti hindamine
 • õpilastel on võimalus saada sõpru teistest riikidest ja nad parandavad oma võõrkeeleoskust, suurendavad loovust, koostavad veebipõhiseid mänge

Projekti materjalid: https://twinspace.etwinning.net/80321/home

Pii päeva tähistamine koolis: https://twinspace.etwinning.net/80321/pages/page/567139