Math is fun

Projekt oli suunatud 12–14-aastastele õpilastele. Töökeel oli inglise keel ja kestus kuus kuud.
Projekti abil sooviti suurendada õpilaste motivatsiooni ja huvi matemaatika vastu, hõlbustada vastastikust mõistmist, saada teadmisi partnerite kohta, õppida tundma geomeetrilisi kujundeid ja arvutada nende pindalasid.
Õpilased joonistasid matemaatilistest kujunditest pilte, arvutasid kujundite pindalasid, kasutasid inglise keelt valminud piltide kirjeldamiseks partnerkoolile.

Projekti eesmärgid

 • geomeetriliste kujunditest piltide tegemine ja kujundite pindalade arvutamine
 • ingliskeelsete juhendite kirjutamine
 • suhtlemine õpilaste ja õpetajate vahel
 • Google Drive’i je eTwinning Twinspace kasutamine
 • õpitud teadmiste kasutamine erinevates olukordades

Töö käik

 • tegevuste arutelu
 • enesetutvustuste tegemine kasutades “Chinese portrait”
 • rahvusvaheliste rühmade moodustamine
 • projekti logode tegemine
 • geomeetrilistest kujunditest piltide joonestamine ja kujundite pindalade arvutamine
 • jõulukaartide tegemine ja jagamine
 • ingliskeelsete juhendite kirjutamine/salvestamine ja partenerkoolide õpilastega jagamine
 • juhendite järgi piltide joonistamine ja pindalade arvutamine, valminud materjalide jagamine
 • originaaltööde jagamine
 • veebikoosolek
 • e-raamatu koostamine
 • projektile tagasiside andmine

Projekti materjalid: https://twinspace.etwinning.net/70984/home

Projekt sai vabariikliku kvaliteedimärgi ja osales eTwinningu projektivõistlusel.
eTwinningu projektivõistlusel said osaleda 2018. ja 2019. aastal läbi viidud projektid, kokku kandideeris konkursil 39 tööd.

Projekt  „Matemaatika on lõbus“ (Math is fun) saavutas II koha. https://www.hitsa.ee/uudised-1/parim-etwinningu-projekt-2019