2016/2017

eTwinning 2016/17 projektid

  1. PROJEKT “CODE ADVENTURE”
  2. Lõimingu projekt “Jube ilus”

PROJEKT “CODE ADVENTURE”
https://twinspace.etwinning.net/26577/home

Projekti eest on saadud rahvusvaheline kvaliteedimärk. Projektiga on osaletud rahvusvahelistel võistlustel Move2Learn – Learn2Move, eTwinning Prizes 2018 competition.

The project is mainly about discovering in world of programming. It uses Scratch as the main tool.
Making Christmas cards with the use of Scratch.mit.edu – due Christmas.
The younger students learn from older students how to use the digital tool Scratch by receiving Christmas cards.
Older students guide younger students in how to program educational games by creating tutorial videos.
Older students assess and review the results (games) made by the younger students.
The students work collaboratively in mixed groups (Estonian and Norwegian students) in order to program and use educational games.
The students know the essential rules of netiquette and copyrights.

AIMS
The students should promote and achieve digital skills and foreign language competence to be competent citizens of the 21st century.
How to make coding as an useful and motivating activity by the use of collaborative work between Estonian and Norwegian students. The students gain new knowledge about different subjects through programming.
The project is mainly about discovering in world of programming. It uses Scratch as the main tool.
The students know the essential rules of netiquette and copyrights.

Lõimingu projekt “JUBE ILUS”

Võõrkeelne lõiminguprojekt Peetri Lasteaed-Põhikooli ja Tartu Kesklinna Kooli 7. klassidele. Projekti raames tutvutakse ilu mõistega, läbi “jube ilusate” kujude meisterdamise õpitakse vene ja inglise keeles välimuse kirjeldamist ning suhtlemist. Luuakse virtuaalnäitus. Äratab huvi võõrkeelte õppimise ning koostöö vastu. Projekt aitab kaasa õpilaste tolerantsuse kasvule erineva suhtes.

EESMÄRGID

  1. Võõrkeeled – arendada nii kirjalikku kui suulist vene ja inglise keel oskust läbi koostöö ja suhtlemise. Rakendada võõrkeelepädevusi elulistes olukordades. Osata juhendit mõista ning selle järgi toimida.
    2. Loovus ja kunst – arendada loovust, käelist osavust, ilumeelt, disainioskusi kuju voolimise kaudu. Õppida tundma, mida on peetud ilusaks või mitte ilusaks erinevatel aegadel ja kultuurides.
    3. Sotsiaalsed pädevused ja ettevõtlikkus – arendada vastutustunnet, ajaplaneerimise ja kavandamise oskusi ning ettevõtlikkust oma ideede elluviimise kaudu. Kasvatada tolerantsust ning empaatiat inimeste erinevuste suhtes. Analüüsida oma õppimisstrateegiaid, tegevusi ning tulemusi, ja anda konstruktiivset tagasisidet.
    4. Digipädevused – kasutada IKT vahendeid info otsimiseks, tulemuste jagamiseks, suhtlemiseks, levitamiseks, teksti koostamiseks ja arusaamiseks. Osata turvaliselt ja mõistlikult ning autoriõigusi järgides digikeskkondi kasutada.