KIK projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid

2017/2018. õppeaastal toetab KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) Peetri Lasteaed-Põhikooli projekti “Nuhvliga nutikalt looduses”.
Eesmärgiks on uurimuslikku õppe rakendamine ja nutiseadmete kasutamine loodusõpetuses. Olulisemate kodukoha puu- ja põõsaliikide tundmaõppimine ning kodukoha elurikkuse väärtustamine. Keskkonnaprobleemide ja inimtegevusega mõju teadvustamine.
3., 4. ja 6. klasside õpilased õpivad tundma Peetri aleviku piirkonnas asuvaid puid, põõsaid, puhmaid ja rohttaimi ning õpivad kasutama interaktiivseid määrajaid.
klasside õpilased külastavad Puhta vee teemaparki, kus tutvutakse põhjavee tekke, kivimite ja Pandivere karstialaga.

2019/2020 toetab KIK Peetri Lasteaed-Põhikooli projekti „Peetri Lasteaed-Põhikooli aktiivõppeprogrammid 1“. 1.- 8. klassi õpilastele toimub kokku 35 õppeprogrammi Eesti erinevates loodusmuuseumides ja RMK looduskeskustes.
Läbi kogemus-tegevuslike aktiivõppeprogrammide õpitakse tundma taime-ja loomaliike, looduskeskkondi, väärtustama elurikkust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästvat arengut.

2020/21 toetab KIK Peetri Lasteaed-Põhikooli projekti „Peetri Lasteaed-Põhikooli aktiivõppeprogrammid 2“. 1.-9. klassi õpilastele toimub kokku 37 õppeprogrammi.

2021/22 õppeaastal loome koolis prügi sorteerimise süsteemi KIK´ilt saadud toetusega Ringmajaduse programmi raames. Toimub eraldi olme-, segapakendi- ja biojäätmete kogumine. Jäätmesorteerimisjaamad on A ja B tiiva igal korrusel ning kiirkomposter kooli territooriumil.  

2022/23 õppeaastal toetab KIK Peetri Lasteaed-Põhikooli projekti „Peetri Lasteaed-Põhikooli aktiivõppeprogrammid“. 1.-9. klassi õpilastele toimub kokku 35 õppeprogrammi.