Comenius 2013-2015

Peetri Lasteaed-Põhikool rahvusvahelises Comeniuse  partnerkoolide koostööprojektis “The Treasure Chest and ICT or ICT in reading and writing”.

Aastatel 2007 – 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Türgi ja Horvaatia.

Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast.

Comeniuse projekt annab eri riikide õpilastele ja õpetajatele võimaluse koos töötada ühe või mitme ühist huvi pakkuva teemaga. Projekt arendab sotsiaaloskusi, suhtumist töösse ja kaaslastesse, planeerimist ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisoskust. Comeniuse koolide koostööprojekt peab hõlmama koole vähemalt 3 osalevast riigist.

Comeniuse koolide koostööprojekti eesmärk on tugevdada Euroopa õpilaste ja koolide taset, edendades Euroopa koolide vahelisi ühiseid koostöötegevusi.

Projekti tegevused toetavad õppekava ja on suunatud keeleõppele, õpilaste aktiivsele kaasamisele ja kooli arendamisele. Projektil on konkreetne tulemus, mille saavutamise nimel partnerriikide koolid ühist koostööd teevad.