Lõpptulemus

Iga faasi lõpptulemus:

  1. Teabe otsimine raamatutest ja internetist, informatsiooni üles kirjutamine;
  2. Huvitavama materjali valimine;
  3. Valitud teksti inglise keelde tõlkimine;
  4. Teabe vahetamine partneritega kasutades erinevaid IKT vahendeid (PowerPointi esitlusi, Podcasting , lühifilme jne);
  5. Essee kirjutamine (kultuuriliste sarnasuste ja erinevuste välja toomine);
  6. Parneritega kohtumine videokonverentside abil;
  7. Tulemuste levitamine kohalikus ajakirjanduses ning projekti veebilehel;
  8. Comeniuse nurga loomine;
  9. Teemakohaste ürituste korraldamine;
  10. Koosolekute korraldamine vanematega ja kohaliku kogukonnaga, et arutada  projektis  toimunud etappe;

Iga etapi ajal toimub kohtumine eakatega, kes aitavad õpilasi projekti tegevustes.