Projekti lõpetamine

Peetri kooli Comeniuse projekti lõpetamine

Juunikuus jõudis lõpule Peetri kooli kaheaastane Comeniuse projekt „The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing“. Projekti tegevusse olid kaasatud 16 -19 – aastased õpilased seitsmest riigist. Eesmärgiks oli siduda lugemis- ja kirjutamisoskus  IKT (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) kasutamisoskusega, arendada õpilaste loovust ja kujutlusvõimet, parandada keeleoskust, kaasata õpilasi uurima vanu traditsioone.

Selleks, et kõikide tegevustega hästi toime tulla, kasutasid õpilased oma loovust ja fantaasiat, sidudes neid uute  teadmiste ning IKT vahendite kasutamisoskusega. Nad tegid animatsioon- ja  lühifilme ning koostasid esitlusi, infolehti, projektialbumeid jpm.

Õpilaste jaoks kõige põnevamaks osutus traditsiooniliste pulmakommete uurimine. Erinevatest teostest uuriti eesti pulmakombeid, kirjutati neist lühikokkuvõte ja näidend, mida  esitati kooliõdedele ja –vendadele ning õpetajatele. Esialgu võimatuna tundunud üritusest sai õpilaste jaoks kõige huvitavam ja toredam ettevõtmine.

Keeruliseks osutus koolis  Euroopa peo korraldamine. Ideid oli väga palju, aga kõik tundusid üsna sobimatud.  Lõpuks otsustati, et ürituse võiks siduda Euroopa päevaga. Selle päeva puhuks korraldati koolis stiilipäev ja õpilased võisid koolivormi asemel oma riietuses  kasutada eesti, läti, poola, ungari, bulgaaria, rumeenia või  türgi rahvariiete detaile või midagi muud nendele rahvustele  iseloomulikku. Õpetaja Merleen Läänemägi õpetas õpilastele selgeks ühe läti rahvusliku tantsu ja poola poloneesi, mida  samuti kooli aulas esitati. Lisaks valmistasid õpilased  kodus partnerriikide toiduretseptide järgi küpsetisi, mida kogu koolipere sai hiljem maitsta. Kogu päeva vältel toimusid erinevad võistlused, pandi kokku rahvariideid sisaldavaid puslesid ning otsiti vastuseid projekti tegevusi hõlmavatele küsimustele. Päev lõppes partnerriikide tantsude tantsimisega.

Selle õppeaasta jooksul toimusid veel mitmed projektikohtumised partnerriikide koolides. 30.11.15 – 4.12.15  oli meie võõrustajaks Ungari väikelinnas Csornas asuv  Hunyadi Janos Grammar School, Technical School and Students Hostel. 31.01.15 – 6.02.15 avastasime Poolamaa ilu ja võlu, olime külas Wschowas asuvas koolis (I Zespol Szkol im St. Stazica we Wschowie) ning projekti viimane kohtumine toimus 21.04.15 – 25.04.15  Türgis Istanbulis asuvas koolis Avcilar Ticaret Meslek Lisesi (Avcılar Firüzköy Vocational and Technical High School).

Igast riigist saime kaasa midagi uut ja huvitavat.

Nüüdseks on meie projekt lõppenud ning kõigil osalejatel kurbus hinges. Viimaselt kohtumiselt ära minnes olid paljud pisarais. Kurb oli lahkuda inimestest, keda oled paari aasta jooksul tundma õppinud. Projekti käigus leidsime palju uusi sõpru, õppisime tundma teisi traditsioone ja kombeid ning saime rohkem teada oma riigi traditsioonidest ja kommetest. Jääme igatsema oma sõpru ja täname Kalevi kommivabrikut meie projekti toetuse eest.

Meie projekti kodulehekülg:  http://ictreadwrite1.webnode.com/

Signe Reidla
Peetri Lasteaaed-Põhikool
õpetaja