Kooli videod

Siin on meie kooli tutvustav video, millega osalesime konkursil Aasta Kool 2019. Teemaks oli koostöö ja üksteist toetavad suhted. Konkurssi korraldab SA Innove koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumi ning ERR-ga.

Peetri Kindergarten-Basic School

Peetri Lasteaed-Põhikool