Christmas traditions

Projekti kestus: 12.11.2019-17.12.2019
Projekti raames toimus jõulupärandite jagamine partnerkooliga (oma riigi jõulutraditsioonide kirjeldamine ja teiste riikide traditsioonide uurimine).
Jõulukaartide valmistamine ja traditsiooniliste jõulupiparkookide valmistamine. (Piparkoogid (Ee) / Vaniljekranse / Brunkager / pebernødder (DK))
Partnerid:
Peetri Lasteaed-Põhikool (Eesti), 5. klass – 19 õpilast (10 poissi ja 9 tüdrukut)
Traneskolen og Børneby afd. Tistrup (Taani) , 5. klass – 18 õpilast (6 poissi ja 12 tüdrukut)

Projekti eesmärgid:

  1. Kultuuriline ja väärtuslik pädevus – võime hinnata inimsuhteid, oma riigi ja rahva ning partnerriigi kultuuripärandit.
  2. Suhtluspädevus – võime end selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada ja ennast ning oma kooli inglise keeles tutvustada.
  3. Digitaalne pädevus – võime kasutada arendatud digitaalset tehnoloogiat, et suhelda ja koostööd teha erinevates digitaalsetes keskkondades.

Töö käik

  • kooli, klasside ja õpilaste lühiülevaade, esitluse (turvaline keskkond)tegemine ja jagamine partneritega
  • jõulukaartide tegemine
  • küpsetiste valmistamine
  • jõuluvõistlused
  • Skype´i seanss (Teema: „Jõulutervitused/ jõululaulud”)

Projekti materjalid: https://twinspace.etwinning.net/76626/home