Drawing with numbers

Projekt oli suunatud 10–12-aastastele õpilastele. Töökeel oli inglise keel. 

Projekti peamine eesmärk on suurendada õpilaste õpimotivatsiooni ja -huvi ning seostada kunsti matemaatikaga.

Projekti abil õppisid õpilased kasutama erinevaid digikeskkondi. Neil tuli numbreid kasutades joonistada pilte, koostada piltidel olevate numbrite põhjal diagramme ja mõelda välja tehtud piltide jaoks lühijutukesi.

Projekti eesmärgid:

 • piltide joonistamine numbrite abil, 
 • andmete uurimine ja diagrammide loomine, 
 • piltide põhjal lugude kirjutamine,
 • IKT-vahendite ja veebisaitide / ajaveebide kasutamine,
 • väljendusoskuse parendamine  nii emakeeles kui ka võõrkeeles.

 

Projekti kaudu arendatud  pädevused:

 1. Suhtluspädevuse arendamine koostöö kaudu. Õpilased töötavad koos ja teevad koostööd valdkonnas, millel on ühised eesmärgid. Nad õpivad, kuidas austada teiste inimeste (õpilaste ja õpetajate) erinevusi. 
 2. IKT pädevus. Erinevate veebisaitide ja arvutiprogrammide kasutamine. Õpilased teevad pilte, skeeme, lugusid, logosid, kaarte. Nad uurivad, kuidas materjali erinevates kohtades salvestada ja jagada.
 3. Õpipädevus. Inglise keele oskuste arendamine tegelikus elus. Õppimiseks vajaliku teabe omandamine, enda teadmiste ja oskuste analüüsimine. 
 4. Matemaatikapädevus. Matemaatilise mõtlemise ja probleemide lahendamise oskuse  arendamine, uute  tehnoloogiate  eesmärgipärane kasutamine. 

 

Projekti tegevused:

 1. Projekti tegevuste arutelu partnerkoolide õpetajatega.
 2. Üksteise tundmaõppimine läbi erinevate tegevuste (rahvusvahelised rühmad, turvalisuse tagamiseks avataride tegemine, enesetutvustuse ja kooli tutvustuse loomine, üksteise tegevuse uurimine ja analüüsimine) 
 3. Projekti logode ja rühma logode tegemine.
 4. Google tabeli kasutamine numbripiltide tegemiseks. Kõik rühma liikmed igast riigist joonistavad numbrite abil mustvalgeid pilte ja lisavad need eTwinningu twinspace foorumisse ja/või projekti blogisse.
 5. Partnerkoolide õpilased värvivad tehtud pilte ja teevad uusi postitusi foorumisse ja /või projekti blogisse.
 6. Originaalpiltide lisamine foorumisse ja/või blogisse ning e-raamatusse ja7või slaidiesitluse.
 7. Lemmikvärvide uuring ja diagrammide tegemine.
 8. Tehtud piltide järgi ühine lugude kirjutamine. Rühma liikmed valivad välja pildid ja kirjutavad nende kohta mõne huvitava loo, millest luuakse üks ühine tervik. 
 9. Veebikoosolekud ja projektide tagasiside

Toimunud veebikoosolekul said õpilased  rühmatööna teha uusi numbripilte ja alustada lugude kirjutamist.  Veebikohtumine toimus  keskkonnas Zoom.

Projekti materjalid: https://twinspace.etwinning.net/121790/pages/page/1542128

 

Blogi: https://drawingbynumbers.blogspot.com/

 

Slaidiesitlused piltide järgi tehtud jutukestest:

Grupp 1 –  https://view.genial.ly/60664ee6d0751f7374585926/video-presentation-group1

Grupp 2 – https://view.genial.ly/605e3c836bd9330d1ecc3292/video-presentation-group2

Grupp 3 –  https://view.genial.ly/6068cfbed0751f7374588686/video-presentation-group3

Grupp 4- https://view.genial.ly/6068d4c3da2fe30ce2f48673/video-presentation-group-4

Grupp 5 –  https://view.genial.ly/6068d7f4ccc9790cde5a19d4/video-presentation-group-5

Grupp 6 –  https://view.genial.ly/6068d292da2fe30ce2f48654/video-presentation-group-6