NordPlus Junior

Peetri Lasteaed osaleb rahvusvahelises projektis “Kids go green STEAM”. Projektis osalevad kolm riiki: Eesti, Läti, Leedu. Projekti koordineerib Leedu.

Projektis osalevad meie lasteaia kõik rühmad vastavalt laste vanusele ja võimetele.

Projekti NordPlus Junior eesmärgid:

uute ideede ja tõhusate metoodiliste vahendite väljatöötamine, kasutades MATIKut olulise lähenemisviisina ökoloogilise hariduse parandamiseks (pikaajaline eesmärk);

MATIK-lähenemist kasutava keskkonnahariduse ideede jagamine ja omaksvõtmine lasteaedade õppekavadesse;

keskkonnahariduse alaste haridusideede kogumine MATIK-lähenemise kaudu;

julgustada lasteaialapsi saama keskkonna eest vastutavateks kodanikeks ja õpetajaid jagama keskkonnahariduse kogemust projektis osalevate lasteaedade vahel;

lastele õppetegevuste korraldamine ja perede kaasamine, et suurendada teadmisi osalevate riikide erinevustest ja sarnasustest;

ettekannete komplekti koostamine “Keskkonnaharidus MATIK-lähenemist kasutades lasteaias”;

õpetajate kutseoskuste tugevdamine ja Põhjamaade lasteaedade koostöö soodustamine;

veebikoolituse korraldamine õpetajatele, et saavutada infovahetus ja võrrelda seda enda omaga;

uute koostööplaanide seadmine tulevikuks jätkusuutlike rahvusvaheliste sidemete loomiseks

MATIK ehk STEAM

MATIK tähistab viiel valdkonnal tuginevat praktilise kallakuga õpet ehk matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunstide edukat ühendamist.

Ingliskeelses maailmas tähistatakse sellist õpet akronüümiga STEAM ehk science, tehnology, energeering, art & mathematics

Projekti lõpptulemus:

  1. Project toolkit for the teachers „Green STEAM guide“ (online book of good practice)
  2. E-Book STEAM

HEADE PRAKTIKATE ONLINE KOGUMIK

  1. Presentations set “Environmental education using a STEAM approach in the kindergarten“

ONLINE KOGUMIK

“KESKKONNAHARIDUS LASTEAIAS KASUTADES MATIK – MEETODIT”