Eesmärk

Projekti üldeesmärgid:

 • Anda lastele, õpetajatele, lastevanematele ja teistele projektis osalejatele infot ja teha tähendusrikkamaks Euroopa Liit ja Euroopa kodakondsus
 • Edendada teadlikkust erinevate kultuuride kohta, traditsioonide kohta ja kõige enam pidustuste kohta,  leida sarnasusi ja erinevusi nende vahel
 • Anda rohkem teadmisi ja oskusi kaasaegse tehnoloogia kohta
 • Edendada kõigi osavõtjate vahel võrdõiguslikkust ja sallivust
 • Anda võimalus integreerida vanemad, lapsed, õpetajad lasteaedades kohalikul ja Euroopa tasandil

Teemad ja probleemid, mida käsitletakse:

 • Projekti peamised teemad on sõprus, pidustused, kultuur ja Euroopa. Kõiki neid omavahel kombineerides tähtsustatakse sallivust ja võrdsust sõprade vahel lasteaedades, samuti partnerriikides kogu Euroopas.
 • Projekt edendab ka meeskonnatööd, tõstab laste kujutlusvõimet (organiseeritakse lasteaia oma pidupäevad), lapsed sotsialiseeruvad omavahel ja veedavad kvaliteetaega oma vanematega.

Kuidas lähenetakse eesmärkide saavutamisele:

 • Comeniuse avapäev igas partnerasutuses, Comeniuse nurga loomine
 • Näitused (projekti toodetest, fotodest, videodest ja teistest saavutustest)
 • Projekti veebilehe loomine
 • Kalender partnerriikide pidustustest
 • Väike sõnaraamat pidustustega seonduvatest sõnadest
 • Kokaraamat traditsiooniliste ja tervislike toidu retseptidega
 • Voldik (tõlgitud iga riigi emakeelde)
 • Raamatud sõprusest, traditsioonilistest lugudest, nukkudest; ka e-raamatud
 • DVD-d  iga riigi pidustustest, tantsudest
 • CD-d traditsioonilistest lauludest, mängudest
 • Fotoalbumite koostamine
 • Töötoad etendustega vanematele, vanavanematele, kogukonnale, pressile jne
 • Projekti toetamine artiklitega ajalehtedes ja ajakirjades
 • Pidustuste kalendrid
 • Öko-kaartide kogumine
 • Küsimustikud vanematele, lastele
 • Suhtlus läbi programmide Skype ja e-twinning
 • Projekti koosolekud
 • Õpimaterjali järeldused