2020-2021

„Mõtle, planeeri ja loo oma raamat“ / „Think, plan and design your book“

Musirullid ja Naerupallid osalevad rahvusvahelises eTwinningu projektis „Mõtle, planeeri ja loo oma raamat.“ Projekt kestab 9 kuud.

Projekti eesmärkideks on:

  • Laste kujutlusvõime ja loovuse arendamine
  • Laste kirjaoskuse arendamine
  • Laste väljendusoskuse parendamine
  • Laste huvi suurendamine raamatute vastu
  • Laste uudishimu tekitamine erinevate tegevuste kaudu
  • Parendada laste keskendumis- ja tähelepanuvõimet
  • Perede kaasamine

Koos Türgi erinevate lasteaedade lastega viiakse läbi toredaid tegevusi eesmärkide täitmiseks. Raamatuid loetakse lastele ette ja lastega koos, arutletakse erinevate raamatute tegelaskujude üle. Lapsed joonistavad raamatukangelasi, leiavad oma lemmik muinasjutud. Projekt lõppeb sellega, et iga laps on loonud omale oma raamatu.