Päevakava

Lasteaia päevakava

Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe-ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades.

Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega (kell 07.00- 19.00), laste vanust ja laste individuaalseid vajadusi.

Päevakava sisaldab kolme toidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode.

Õpetaja jälgib päevakavast lähtudes:

  • et lapsel on piisavalt aega mänguks,
  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,
  • et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,
  • et lapsed saavad viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),
  • et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega.