Päevakava

Lasteaia päevakava 2021/2022 õppeaastal

 

AIARÜHM

07.00 – 08.30 Laste saabumine lasteaeda, hommikune vaba tegevus.

08.30 – 09.00 Hommikusöök.

09.00 – 09.15 Ettevalmistused planeeritud tegevusteks.

09.15 – 10.30 Hommikuring, hommikused planeeritud tegevused ja mäng.

10.30 – 12.00 Ettevalmistused õue minekuks, tegevused ja mängud õues.

12.00 – 12.30 Tuppa tulek, ettevalmistused lõunasöögiks.

12.30 – 13.00 Lõunasöök, ettevalmistused lõunaseks uinakuks

(Lõunasöök 12.00 Rõõmuritsikad, 12.15 – Silmarõõmud, Rõõmuritsikad, Õnneseened, Naerukillud, Midrimudilased)

13.00 – 15.00 Lõunane uinak, puhkeaeg.

15.00 – 15.50 Õhtused planeeritud tegevused ja mäng.

15.50 – 16.00 Ettevalmistused õhtuooteks.

16.00 – 16.30 Õhtuoode.

16.30 – 19.00 Õhtused tegevused ja mäng, laste koju minek.

 Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe-ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades.

Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega (kell 07.00- 19.00), laste vanust ja laste individuaalseid vajadusi.

Päevakava sisaldab kolme toidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode.

Õpetaja jälgib päevakava koostades:

  • et lapsel on piisavalt aega mänguks,
  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,
  • et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,
  • et lapsed saavad viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),
  • et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega.