Kokkuvõte

Projekti kokkuvõte

Tänapäeval veedavad lapsed väga palju aega telerite ees, arvutite taga, kasutavad Ipade, mobiile jne. Lastevanematel ei ole aega lastele edasi anda traditsioone, kultuuri ja tähtpäevade tähendust, mida nemad kunagi lastena kogesid, seepärast kaotab tähtuse ja väärtuse meie pärand.

Seepärast ongi projekti fookuses tuua lastele lähemale nende oma maa ja ka teiste Euroopa riikide traditsioonid, kultuur, pärand ja tähtpäevad.

Projekt hõlmab:

Traditsioonide tähistamist (rahvuslik toit, (ka tervislik toit), tantsud, laulud, muusika, (sh instrumendid), muinasjutud, laste jutud, mängud, riided, nukud, jne)

Uuritakse traditsioonide ajalugu (mida ja kuidas meie vanemad ja vanavanemad tähistasid).

Looduse hoidmine (luuakse aed taimedele –köögiviljadele, koristatakse lasteaia ümbrust, istutatakse puid, hoitakse kokku vett jne)

Tähistatakse sõprust (tähistataks e rahvusvahelist sõpruse päeva,  tehakse sõpruse puu, raamat sõprusest, korraldatakse spetsiaalseid lasteaia pidustusi, kaartide saatmine üksteisele, e-mailide saatmine, kohtumine videokonverentsidel,  joonistuse, maailde, fotode  jagamine, kutsutakse lasteaeda erinevatesse töötubadesse neid lapsi, kes ei käi lasteaias ja erivajadusega lapsi

Tähistatakse rahvuslikke ja teisi tähtpäevi (iga osalev riik ja kõik tähtpäevad mida koos tähistatakse, aga võib olla ka teisiti nt jõulud , lihavõtted jne)

Pannakse rõhku ka IT vahendite kasutamisele (nii õpetajad kui ka lapsed õpivad kasutama kaasaegset tehnoloogiat)

Projekt kaasab lapsi, õpetajaid, lapsevanemaid, töötajaid, kohalikku kogukonda, teisi lasteaedasid ja koole ning organistatsioone, omavalitsusi.