Hoolekogu

§1. Hoolekogu mõiste

(2) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe -ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lastevanemate esinduskogu liikmed 2023/2024 õppeaastal

Ott Raidla1 rühm Rõõmurullid
Terje Odraks, Reelika Mägi2 rühm Silmarõõmud
Tanel Laud, Minna-Mai Bergmann3 rühm Lustipõnnid
Grete Maria Maltis4 rühm Päikesekiired
Sigrid Holmsen5 rühm Õnnetäpsid
Triin Matteus6 rühm Naerupallid
Olga Alamaa7 rühm Rõõmuritsikad
Valmar Viitak8 rühm Musirullid
Triin Lindma9 rühm Tupsununnud
Katrin Ruus, Kristi Kõll10 rühm Nöpsikud
Viktoria Tohv, Liis Nestor11 rühm Tibulinnud
Kaie Kukk12 rühm Põngermannid
Mati Kaljund13 rühm Õnneseened
Priit Pedanik14 rühm Naerukillud
Deivy Aru15 rühm Rõõmuterad
Kerli Rask, Helerin Unt16 rühm Kullapaid
Natalja Zenchenko17 rühm Midrimudilased
Norbert Hurt18 rühm Silmaterad