Comenius

COMENIUS – Hariduskootöö projekt Peetri Lasteaias 2013-2015

Jan Amos Komensky (28.03.1592-15.11.1670)

Ladinapäraselt Comenius oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase päevani

Sihtasutus ARCHIMEDES – on hariduskoostöökeskus Tallinnas, mis reguleerib antud projekti

Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast.

Aastatel 2007 – 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Türgi ja Horvaatia

Projekti pealkiri:  „Celebrations across Europe“ ehk „Pidustused Euroopas“
Projekti kesvus: 01.08.2013 – 30.07.2015
Projekti kooridnaator: Sloveenia
Projekti partnerid: Sloveenia, Eesti, Türgi, Rootsi, Läti, Leedu, Tsehhi, Suurbritannia, Prantsusmaa
Projekti lähetused: Rootsi, Türgi, Leedu, Prantsusmaa, Suurbritannia, Sloveenia

  1. Rootsi – november 2013 (25.11-29.11)
  2. Türgi – märts 2014 (10.03-15.03)
  3. Leedu – juuni 2014
  4. Prantsusmaa – november 2014 (03.11-07.11)
  5. Suurbritannia – märts 2015 (9.03-13.03)
  6. Sloveenia – juuni 2015 (8.06-12.06)