Huvitegevus

Peetri Lasteaed-Põhikool annab rendile erinevaid lasteaia ruume. Renditud ruumides pakutakse lasteaialastele erinevaid huvitegevuses osalemise võimalusi.

  • Lasteaias tegutsevate huviringide töökorralduse ja info jagamisega tegelevad ringide juhendajad.
  • Lasteaia huviringid algavad kell 16.30.
  • Lapse huviringidesse viimise ja toomise eest vastutavad ringide juhendajad ning lapsevanemad.

Head lapsevanemad!
2023/2024 õppeaasta huvitegevuse info on nüüd kättesaadav kodulehel. .
Huviringid toimuvad meie saalides ja loovuse toas (vt tabeleid). Tabelites võib veel tulla muudatusi. Huvitegevuse periood oktoober-aprill. Septembrist alustavad need huviringid, kes on registreeritud EHIS-s ja täidavad õppekava. Lapse registreerimine huviringi – palun võtke ühendust huviringide juhendajatega (kontaktid tabelis olemas).

La A-saali kasutamine(pdf)

La B-saali kasutamine(pdf)

Loovuse tuba (pdf)

Huvitegevuse info on kättesaadav rühmades – õpetajad on plakatid üles pannud esikutesse nii, et lapsevanematel oleks võimalik infole ligi pääseda.