Huvitegevus

Peetri Lasteaed-Põhikool annab rendile erinevaid lasteaia ruume. Renditud ruumides pakutakse lasteaialastele erinevaid huvitegevuses osalemise võimalusi.

  • Lasteaias tegutsevate huviringide töökorralduse ja info jagamisega tegelevad ringide juhendajad.
  • Lasteaia huviringid algavad kell 16.30.
  • Lapse huviringidesse viimise ja toomise eest vastutavad ringide juhendajad ning lapsevanemad.

Head lapsevanemad!
2020/2021 õppeaasta huvitegevuse info on nüüd kättesaadav kodulehel.
Huviringid toimuvad meie saalides ja loovuse toas (vt tabeleid).
Lapse registreerimine huviringi – palun võtke ühendust huviringide juhendajatega (kontaktid tabelis olemas).

La B-saali kasutamine(pdf)

La A-saali kasutamine(pdf)

Huvitegevuse info on kättesaadav üldkoridoride stendidel.

Samuti on iga õppeaasta alguses (septembrikuus) huvitegevuse info kättesaadav rühmade stendidel.