Eripedagoogid

Peetri Lasteaias tegeleb eripedagoog 3-7. aastaste lastega, kes vajavad individuaalset lähenemist ja tähelepanu. Töö üldeesmärgiks on laste igakülgse areng toetamine ning võimalike sügavamate ning teiseste probleemide ennetamine koostöös rühmaõpetajatega ja lapsevanematega.

Eripedagoogilise tegevuse eesmärgid on:

  • erivajadusega lasteaialaste arengu toetamine;
  • lapse arengu suunamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut eakohase normi suunas;
  • lapse loovuse, suhtlemis- ja koostööoskuste arendamine erinevate tegevuste kaudu;
  • lapse enesekindluse ja enesehinnangu tõstmine ning emotsionaalse intelligentsuse arendamine.
  • õpetajate ja lastevanemate nõustamine ja suunamine

Erisuste varajane märkamine ja nendega tegelemine on laste arengu seisukohast väga oluline. Küsimuste tekkimisel pöörduge tugispetsialisti poole. Koostöös leiame lahenduse lapse toetamiseks ja arendustöö tegemiseks sobival viisil.

ERIPEDAGOOGID

Maiki – maiki.turro@peetri.edu.ee

Gretegrete.sirelpuu@peetri.edu.ee