Eripedagoogid

Eripedagoogilise tegevuse eesmärgid on:

  • erivajadusega lasteaialaste arengu toetamine;
  • lapse arengu suunamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut eakohase normi suunas;
  • lapse loovuse, suhtlemis- ja koostööoskuste arendamine erinevate loovteraapiliste tegevuste kaudu;
  • lapse enesekindluse ja enesehinnangu tõstmine ning emotsionaalse intelligentsuse arendamine.
  • õpetajate ja lastevanemate nõustamine ja suunamine

Kõige parema tulemuse saavutamiseks on koostöö lastevanematega väga oluline.

ERIPEDAGOOGID

Maiki – maiki.turro@peetri.edu.ee

Ave – ave.mae@peetri.edu.ee