2014/2015

Projekti tegevused 2014/2015 õppeaastal

AegTegevus
September 2014

Tegevuste II perioodi algus.

 • Informatsiooni otsimine rahvatantsude kohta. Nad külastavad raamatukogu .
 • Tantsude valimine (3 tantsu – poistele, tüdrukutele ja segatants)
 • Etenduse korraldamine eakatega, kes laulavad rahvalaule ja tantsivad rahvatantse.
 • Intervjuud eakatega.
 • Tantsude lühitutvustus (inglise keeles).
 • Kirjelduste esitamine projekti veebilehel.
 • Esitluste tegemine.
Oktoober 2014
 • Infovahetus partneritega.
 • Veebikohtumine (tantsude erinevuste ja sarnasuste arutlemine)
 • Projekti etapi tutvustamine koolis ja kohalikus kogukonnas.
 • Näituse korraldamine.
 • Artiklite kirjutamine kohalikus ajalehes.
 • 4. Projekti kohtumine Bulgaarias
 • Kokkuvõtete tegemine. Projekti detailplaneering. Õppemeetodite jagamine.
November 2014
 • Info otsimine  käsitöö kohta.
 • Muuseumide külastamine vanaaegsete esemete vaatamiseks ja uurimiseks.
 • Essee kirjutamine käsitöö uurimuse kohta.
 • Käsitööliste intervjueerimine.
Detsember 2014
 • Lühifilmi tegemine projekti tegevustest.                  
 • Esitluse tegemine ja inglise keelde tõlkimine.
 • Veebikonverents info vahetamiseks partneritega.
Jaanuar 2015
 • Ürituse „Käsitöö meie regioonis“ korraldamine
 • Näituse tegemine.
 • Materjalide avaldamine veebilehel.
Veebruar 2015
 • 5. Projektikoosolek Ungaris
 • Peamiste tegevuste arutelu. Järgmise etapi detailplaneering.
 • Haridussüsteemi võrdlemine.
 • Rahvustoitude uurimine. Söökide valmistamine. Vanade kokaraamatute kasutamine. Retseptide kirjutamine.
 • Muuseumi külastamine või eakate inimestega kohtumine.
 • Parimate retseptide valimine (3 retsepti).
 • Valitud retseptide tõlkimine inglise keelde.
 • Esitluse tegemine.
 • Info vahetust partneritega.
Märts 2015
 • Videokohtumine rahvustoidu erinevuste ja sarnasuste välja selgitamiseks.
 • Esseede kirjutamine.
 • Uute toitude valmistamine kasutades partnerite jagatud retsepte.
 • Materjali avaldamine veebilehel.
 • Selle etapi tutvustamine.
 • Näituse tegemine, artiklite avaldamine kohalikus ajalehes.
 • Lühifilmi tegemine toidu valmistamisest.
Aprill 2015
 • 6. Projekti koosiolek Türgis
 • Eesmärkide, tegevuste arutelu. Teatud ülesannete detailplaneering.
 • Teabe otsimine pulmatraditsioonide kohta.  Ideede jagamine.
 • Kogutud materjali tõlkimine inglise keelde.
Mai 2015
 • Essee kirjutamine. Sarnasuste ja erinevuste leidmine.
 • Esitluste tegemine.
 • Veebikonverents. Projekti tegevuste kirjeldamine kohalikus ajalehes ja näituse korraldamine.
Juuni 2015
 • Ettepanekute tegemine „Euroopa peo“ pealkirja osas.
 • Stsenaariumi kirjutamine. Ideede arutelu.
 • Stsenaariumist kokkuvõtte kirjutamine ja selle tõlkimine inglise keelde.
 • Veebikonverents teabe vahetamiseks  partneritega.
 • Stsenaariumi avaldamine veeblehel ja kohalikus ajalehes inglise ja emakeeles.
 • Loo animeerimine kasutades IKT vahendeid.
 • Ühe lõpploo kirjutamine kasutades partnerite ideid.
 • Kontserdi  („Euroopa pidu“) korraldamine kasutades partnerite ideid.
 • Kokkuvõtte tegemine
 Eneseanalüüs (õpilased ja õpetajad) panus projekti, projekti mõju õpilastele, õpetajatele, asutustele.