Eesmärk

Projekti eesmärk:

Projekt on suunatud lugemise ja kirjutamise motivatsiooni tõstmisele ning loovuse ja kujutlusvõime arendamisele. Projekti eesmärgiks on tõsta huvi inglise keele õppimise vastu, parandada õpilaste emakeele oskust ning taastada suhtlemist õpilaste ja eakate inimeste vahel.  Projekti kaudu saadakse rohkem teadmisi oma kultuuripärandi kohta, võrreldakse saadud infot partnerkoolidega ning leitakse sarnasusi ja erinevusi. Projekti abil näidatakse, et iga riigi kultuuripärand võib olla väga huvitav.