2013/2014

Projekti tegevused 2013/2014 õppeaastal

AegTegevus
September 2013
 • Projekti tutvustamine õpilastele, õpetajatele, vanematele ja kohalikule kogukonnale.
 • Projekti eesmärkide ja tegevuste  arutlemine.
 • Projekti tutvustus kohalikus ajalehes.
 • Comeniuse nurga loomine.
 • Legendide ja müütide uurimine.
Oktoober 2013
 • Kooli tutvustuse tegemine ja esitluse loomine
 • Projekti logode konkurss.
 • Rahvariiete kohta info otsimine.
November 2013
 • 1. Projekti koosolek Lätis, Rezeknes.
 • Tegevuste detailplaneering.
 • Projekti 1. Kohtumise kirjeldamine kohalikus ajalehes.
 • Kohtumine eakate inimestega või muuseumide külastamine.
 • Rae Sõnumites avaldatud artikkel projektist
Detsember 2013
 • Kogutud materjali töötlemine, huvitavama riietuse välja valimine.
 • Videokonverents.
 • Valitud materjali tõlkimine ja esitluse loomine.
 • Valitud kostüümidest joonistuste ja nukkude tegemine.
Jaanuar 2014
 • Valitud kostüümide erinevuste ja sarnasuste leidmine.
 • Essee kirjutamine.
 • Materjalide avaldamine veebilehel.
 • Tulemuste tutvustamine koolis.
 • Näituse korraldamine.
Veebruar 2014
 • 2. Projekti koosolek Rumeenias.
 • Kokkuvõtete tegemine.
 • Tegevuste detailplaneering.
 • Haridussüsteemi ja õppemeetodite võrdlemine.
Märts 2014
 • Rahvalaulude otsimine raamatutest. Raamatukogu külastamine.
 • Laulude valimine (6 laulu:  2 töölaulu, 2 igapäevaelu kajastavat laulu, 2 pidupäeva laulu)
 • Kontserdi  korraldamine.
 • Laulude salvestamine, tõlkimine ja esitluste loomine.
Aprill 2014
 • Info jagamine partneritega.
 • Veebikohtumine.
 • Essee kirjutamine.
 • Materjalide avaldamine veebilehel.
 • Projektitegevuste tutvustamine vanematele, eakatele.
 • Infolehtede tegemine (laulude tekstid,  kes laulavad ja millal lauldi)
Mai 2014
 • 3. Projekti koosolek Eestis.
 • Projekti eesmärkide arutlemine.
 • Kokkuvõtete tegemine.
 • Tegevuste detailplaneering.
 • Haridussüsteemide-õppemeetodite võrdlemine.
 • Järgmise etapi ülesannete kinnitamine.
Juuni 2014
 • Projekti esimese aasta tegevuste presenteerimine.