Erasmus+ õpiränded

Erasmus+ programmi Euroopa-sisene õpiränne Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mis pakub rahvusvahelise koostöö ja õpirände võimalusi nii üliõpilastele, õppejõududele, kõrgkoolide töötajatele kui ka kooliõpilastele, õpetajatele, kutseõppeasutuste õppuritele, vabatahtlikele jne. Paljud tegevused, sh Euroopa-sisene õpiränne kõrghariduses, on kättesaadavad programmi riikidele (kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Türgi, Põhja-Makedoonia Vabariik ja Serbia), kuid on ka neid, milles saavad osaleda riigid üle maailma. Euroopa-sisene üldhariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse kolme liiki tegevusi haridustöötajatele:

  • praktiline õppimiskogemus töövarjuna, jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis vastava kolleegi igapäevatööd;
  • haridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus – osalemine täienduskoolituskursusel, koolitusüritusel, konverentsil;
  • õpetamine vastuvõtvas koolis. Õpiränded peavad olema seotud kooli pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama kooli vajadusi.

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva. Õpirändes saavad osaleda vaid taotleva kooli töötajad, konsortsiumina esitatud taotluse puhul kõigi konsortsiumisse kuuluvate organisatsioonide töötajad. Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/opiranne

Projekti veebileht: http://profareng.weebly.com/