Põhitegevused

Projekti põhitegevuste jaotus:

Uuritakse

  1. rahvariideid;
  2. rahvalaule;
  3. rahvatantse;
  4. käsitööd;
  5. rahvustoite;
  6. traditsioonilist pulmapidu;

Kirjutatakse

  1. kirjutatakse stsenaarium  “Elu minevikus ja tänapäeval“.