Learning outside Living together, learning together, working together. Special focus on cooperative outdoor learning

 22.-28.mai 2022 toimus Islandil Rikjavikis koolitus ,,Learning outside Living together, learning together, working together. Special focus on cooperative outdoor learning”.

Koolituse eesmärgiks oli jagada õpetajale teadmisi õuesõppe metoodikast ja selle rakendamisest erinevates õppeainetes. Tegemist oli väga praktilise koostöökoolitusega. Tutvumine Reykjaviki, Islandi looduse ja traditsioonidega toimus aktiivõppemeetodite praktiseerimise kaudu. Kõiki läbitud meetodeid analüüsisime teoreetiliselt: millal, kellega ja miks üht või teist meetodit kasutada. Külastasime kooli, vestlesime õpetajatega ja vaatlesime õuesõppetunde.
Lisaks mahtus igasse päeva erinevate riikide kogemuste jagamine: kuidas lõimitakse erinevates riikides eri kultuuritaustaga ja keeleoskusega õpilased koolikeskkonda, kuidas korraldatakse õuesõpet.
Koolitusel osalesid õpetajad Saksamaalt, Ungarist, Soomest ja Reunioni saarelt.

 

Rohkem infot projekti veebilehel: http://profareng.weebly.com/learning-outside-living-together-learning-together-working-together-special-focus-on-cooperative-outdoor-learn—island.html

Reykjavík, Iceland
Eili, Kaia, Krista