OUTDOOR & ENVIRONMENTAL EDUCATION COURSE FOR EUROPEAN EDUCATORS (Primary and Secondary Level)

25.09-4.10.2021 osalesid koolist 2 õpetajat koolitusel “Outdoor & Environmental Education course for European Educators (Primary and Secondary Level)”.

Kursus andis  õpetajatele praktilisi oskuseid, õpetamisideid ja materjale õuesõppeks, võimaldati  külastada Briti alg- või keskkoole ning vahetada mõtteid ja arendada sidemeid Euroopa riikide õpetajatega.
Koolituse ajal toimusid järgmised tegevused:

1. Õuesõppe töötuba. Praktilised tegevused, kuidas kasutada õues õppimist, et pakkuda erinevaid põnevaid ja inspireerivaid õppetegevusi. Arutelud erinevate vanuste ja võimete (peamiselt vanuses 5–14) eristamise ja erivajadustega kohandamise teemal. Võimalus tegeleda välitegevusega, nt. meeskonna loomine, probleemide lahendamine, orienteerumine.
2. Õuesõpe õuesõppekeskuses.
3. Metsakooli õpetajate oskuste praktiline koolitus, mis andis õpetajatele vajalikud oskused, et nad saaksid oma õpilastega enesekindlalt metsas tunde läbi viia, sealhulgas õpiti kasutama  selliseid tööriistu nagu noad ja kirved, köied, metsik toit/ söötmine, tule tegemine, varjualuse loomine jpm. Iiri Metsakool pakub õuesõppe võimalusi, mis annab lastele kogemusi loodusmaailmast ja praktilisi oskusi, mis arendavad laste iseseisvust, enesemotivatsiooni ja enesekindlust.
4. Õuesõppe võimalused erinevates kohtades,  nt. Essex Wildlife Trust Hanningfieldi veehoidla looduskaitsealal.

Koolituste ajal tutvuti Tutvusime Gaelic Athletic Association´i hallatava Iirimaa rahvusmängude muuseumi ja rahvusmängudele spetsiaalselt ehitatud staadioniga (Groke Park Stadium). Külastastati idarannikul asuvat Howth´i poolsaart, kus asub väike 14. sajandist kaluriküla.
Toimusid koolide külastused ja õuesõppe praktilised tegevused sh veeteemalised töötoad ning meeskonnamängud.
Näiteks  väga põnev mäng oli “Vihmaveerenni pall”. Ülesandeks oli panna pall rennis liikuma selliselt, et etteantud rada oleks läbitud. Kaasatud on kõik võistkonna liikmed. Pall maha kukkuda ei tohi ja seda käega katsuda ei tohi.  Kui pall kukub maha, siis tuleb alustada otsast peale. Harjuta oma võistkonnas kiiret ja sujuvat koostööd.

Rohkem infot: http://profareng.weebly.com/outdoor–environmental-education—iirimaa.html