Outdoor and nature-based education and experiential learning

 

Õpetajad Maarja Lainevoog ja Mattias Jürgens viibisid 13.12-17.12.21  Euroopa Liidu poolt rahastatava  Erasmus+  õpirändeprojekti “Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut” raames õuesõppekoolitusel “Outdoor and nature-based education” Hispaanias.
Praktiliste töötubade kaudu kajastatakse õuesõppe mitmekülgsust ja seda, kuidas  saab formaalset õpet kohandada õues, nt parkides, kooli aias, väljakutel ja platsidel, tänaval, metsades, mägedes, rand jne.
Kursusel saadakse  teadmisi ja oskuseid, kuidas
  • kogemusliku ja aktiivõppe metoodikat rakendatatakse õues.

  • mänge, draamateatrit ja improvisatsiooniteatrit kasutatakse välitingimustes.

  • parandada õpilaste motivatsiooni ja kaasatust, rakendades õuesõpet erinevates formaalsetes tingimustes (keel ja kirjandus, bioloogia, matemaatika, ajalugu, geograafia jne).

  • arendada sotsiaalseid oskusi ja emotsionaalset intelligentsust õues toimuvate tegevuste ja mängude kaudu.

  • koostada klassiruumi/keskuse plaani mitteformaalse sise- ja välisõppetegevuse kohta.

  • õpetada õuesõppes eetikat ja riske.

  • luua stimuleeriv ja avatud õpikeskkond ning soodustada kollektiivset õppimist.

 

 

 

 

 

Teema: Aardejaht metsas koos erinevate ülesannete lahendamisega.