Creative Methods In Special Needs Education

Hispaanias Tenerifel toimuva kursuse “Creative Methods In Special Needs Education” asemel toimus kursus see kursus  Portugalis Assooridel.

Õpetajad Kaia Roots ja Katrin Rajasalu viibisid 19.02.-25.02.2023 Portugalis Assooridel Euroopa Liidu poolt rahastatud Erasmus+ koolitusel “Creative Methods In Special Needs Education”.
Koolitus viidi läbi Portugali ühel väikesel vulkaanilisel saarel, Terceiral.
Koolitusel tutvustati esmalt erivajadustega lastele koolide loomise ajalugu. Praktiliste ja loovate tegevuste kaudu saime mitmeid huvitavaid meetodeid tööks erivajadustega lastega.
Kõlama jäi mõte, et arvestada ei tule vaid hariduslike erivajadustega õpilastega, vaid igal õpilasel on omad vajadused, tugevad ja nõrgad küljed, millega peab arvestama õppetöö läbiviimisel.

Rohkem infot: http://profareng.weebly.com/creative-methods-in-special-needs-education—portugal.html

Kaia, Katrin R