Web 2.0 in the Mathematics Classroom

Augustis viibisime koos Ingaga nädal aega Ateenas, Kreekas, et osaleda koolitusel Web 2.0 in the Mathematics Classroom”. Koolituse eesmärk oli tutvustada erinevaid veebikeskkondi ja äppe, mille kasutamise läbi saaks tõsta õpilaste motivatsiooni, äratada huvi ja seeläbi oleks võimalik õpilasi rohkem õppetöösse kaasata. 

Selliste koolituste eesmärk on kindlasti jagada ka oma kogemusi ja kuulda kuidas teistes koolides, antus juhul isegi teistes riikides õppetööd korraldatakse.  Meil avanes võimalus tutvuda Kreeka koolisüsteemiga ja uurida nende matemaatikaõpikuid. Kreekakeelsetest tekstist oli raske aru saada, kuid suures plaanis saime ju sisust matemaatiliste sümbolite läbi aru ja  oleme selle kogemuse eest tõeliselt rõõmsad. Kahjuks osales koolitusel vähem inimesi kui me olime algselt eeldanud, mistõttu kogemusi ei saanud jagada ilmselt nii palju kui oleksime tahtnud.  Saime siiski veel infot Horvaatia ja Slovakkia olukorrast koolimaastikul koroonapiirangute tingimustes ning võrdlesime meie kõigi maade matemaatikaõppekavade ülesehitusi.

Koolituse käigus tutvusime gif-i loomise võimalustega, veebipõhiste küsimustike loomisega, tegime mitu Geogebra ülesannet ja tutvusime interaktiivse kilpkonnaga, mida saab kasutada nii matemaatikaõppes nurkade õpetamisel kui informaatikas programmeerimisega algust tehes.  Erinevaid keskkondi ja ideid, kus neid keskkondi kasutada, saime peale koolitust veel meili pealegi juurde, kuna kõigi  võimaluste läbiproovimine ei mahtunud programmi. Seega vaba aja korral saame iseseisvalt proovida soovitatud keskkondi, et siis jälle koos õpilastega neid läbi mängida.