Project Based Learning in the Classroom

Islandil toimus kursus “Project Based Learning in the Classroom”
Inga V, Katrin R

Koolituse eesmärk oli edendada aktiivõpet ja arendada 21.sajandi oskusi disainmõtlemise ja probleemide lahendamise tegevuste kaudu. Õppida projektipõhiseid tegevusi struktureerima. Pakkuda tegevusi, mis soodustavad aktiivset õppimist, analüütilist ja kriitilist mõtlemist, tutvuda Islandi koolisüsteemiga. 

Tegevused:

Projektipõhise õppe ja disainmõtlemise selgitamine.
Projektipõhise õppe struktureerimine.
Reaalse maailma probleemide lahendamine.
Õpilaste küsitluste maksimeerimine.
STEAM-i klassiruumis kasutamine.
Erinevate ainete lõimimine.