Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING

2021 aasta aprillikuu koolivaheajal (17.04 –  23.04) toimus Erasmus+ poolt rahastatud koolitus  “Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING” Horvaatias. Esialgu oli projekti kaudu planeeritud Horvaatias koolitus “The 4 Cs: Creativity, Critical Thinking”, aga keerulisest ajast tingituna esialgselt valitud koolitust ei toimunud.  

Koolitusel osalesid õpetajad Eestist ja Poolast, teised osalejad ühinesid koolitusega veebis. Koolitus algas osalejate enesetutvustuse ja osalevate koolide kohta info jagamisega. Nagu Zoomi koosolekutele iseloomulik on, siis ka selline hübriidkohtumine ei möödunud viperusteta. 

Kuna mitmed osalejad olid oma osaluse kas tühistanud või tegid kursust kaasa distantsilt läbi Zoomi, siis esialgselt planeeritud ajakava korraldati veidi ümber ja erinevate koolituste materjalid ühildati ja kõik osalejad said midagi üksteise koolitustest kuulda, näha ja katsetada. Osalejad said näha, kuidas koolitajad lahendavad hübriidõppe küsimuse.

Kriitilise mõtlemise koolitus keskendus selle olulise oskuse sidumisele õpiprotsessiga. Kriitilise mõtlemise juured on Vana-Kreekas, kus Sokrates küsitles inimesi ja pani kahtluse alla nende käibetõed- ja arusaamad. Koolituse osadeks olid muuhulgas juhtumi analüüs ja kriitilise mõtlemise integreerimine otsustusprotsessiga. Oli hea meelde tuletada, et me ei saa eeldada kriitilist mõtlemist lastelt ja noortelt, kes on oma olemuselt usaldavad. Meie roll õpetajatena ongi tuua kriitiline mõtlemine klassiruumi, kus võimalusi selle rakendamiseks on palju. Alates kriitilisest suhtumisest allikatesse kuni selleni, et õpetajale, kui ta pole just reaalainete õpetaja, ei kuulu tõe monopol.

Osalejate vahel toimusid arutelud, analüüsitu juhtumeid, töötati rühmades meeskonnana ja jagati näiteid. Saadi teadmisi, kuidas kaasata oma õpilasi interaktiivsete tegevuste kaudu, kasutades innovatsiooni ja aktiivõpet ning luues õpilasekeskset klassiruumi. Toodi välja Bloomi taksonoomia kuus peamist kategooriat: teadmised, mõistmine, rakendamine, analüüs, süntees ja hindamine.  Koolitusel anti juhiseid, kuidas olemasolevaid teadmisi, fakte, tehnikaid ja reegleid  rakendades probleeme uutes olukordades lahendada ja juurde anti abistavaid küsimusi.  Õpetajatega jagati kaasahaaravaid tegevusi, millega arendage laste mõtlemisoskusi (https://drive.google.com/file/d/1_O3Q2ZmB6B-dviE3Nrbhrp_u4TSbZI_t/view?usp=sharing ,https://drive.google.com/file/d/12p3yFiqd4HQG3iBrLlJ9hMcaai1iPmJb/view?usp=sharing ). 

Kursuse ajal  sai täiendada oma suhtlemise, kriitilise mõtlemise ning inglise keele oskust,  teha koostööd ja vahetada kogemusi, edendada ja süvendada oma erialaseid ja üldpädevusi, õpiti kasutama  nii uuenduslikke õppevahendeid ja tehnikaid, mis õpetasid  klassiruumi juhtimist  ja kuidas  suurendada oma õpilaste õpimotivatsiooni. 

Antud koolituse suur lisaväärtus oli õppida  teiste riikide õpetajate kogemustest ja kasutada saadud teadmisi ning õppematerjale oma koolis.