Intercultural competencies

Kursus  Intercultural competencies toimus Kreekas.

Kursus “Intercultural competences” toimus Kreekas Ateena linnas 8.10.2018-12.10.2018. Kursuse maht oli 30 tundi ning see toimus Erasmus+ Key Action 1 programm raames.
Kursusel osalesid õpetajad Taanist, Soomest, Leedust, Sloveeniast, Horvaatiast ja Eestist.

5-päevane kursus keskendus teemadele, millega käesoleval hetkel puutuvad kokku kõik haridusasutused: “Kuidas mõista erinevast rahvusest inimesi, kuidas olla avatud uutele kultuuridele ning kuidas aidata teisest kultuurist tulnud õpilastel kooliga kohaneda.
Läbitud kursus sisaldas väga palju praktilisi harjutusi ja rühmatöid, kuna ainult praktiliste oskuste omandamise kaudu on koolielus nimetatud kompetentsusi võimalik rakendada.

Koolituse käigus arutleti teemade üle

  1. Kultuur ja sterotüübid.
  2. Migratsioon ja selle põhjused. Kas me oleme tegelikult erinevad?
  3. Müüdid, stereotüübid ja eelarvamused.
  4. Kultuuriliste erinevuste mõistmise 5 sammu, erinevad tehnikad ja mängud, mida saab koolis õpilastega läbi viia.
  5. Mitteverbaalse -ja verbaalse suhtluse erinevad võimalused – erinevuste mõistmiseks ja sarnasuste märkamiseks.
  6. Aktiivne kuulamine ja empaatia. Vägivallavaba suhtlemise tööriistaga.
  7. Erinevad probleemide lahendamise strateegiad ja oskused õpetajatele
  8. Kool kogukonna osana, millised on lapsevanemate ja õpetajate ootused ja võimalused.

Ühe päeval külastasime kooli, kuhu suunatakse õppima kõik riik tulnud õpilased, kes on saabunud nii pagulastena Kreekasse ,kui ka muudel põhjustel. Nimetatud õpilaste kodune keel ei ole kreeka keel ja esmalt õpetatakse neile keelt. Õpetajad tutvustasid oma töömeetodeid, kuidas võimalikult kiiresti aidata õpilastel tunda ennast koduselt ja kuidas jõudu tulemuseni, kus õpilase alustavad peagi kooliteed riigikoolis koos teiste õpilastega.

Viimasel päeval tegime kokkuvõtteid ning jagasime oma praktikaid. Arutlesime, kuidas uusi teadmisi ja tehnikaid rakendada oma koolis ja millist praktilist kasu koolituselt saime.

Kindlasti oli antud koolituse suur lisaväärtus just teiste riikide õpetajate kogemus, kuidas nemad on juba aidanud erinevate riikide ja rahvuste õpilastel koos õppida. Lisaks sai sõlmitud mitmeid isiklikke kontakte, mille tulemusel peaks Peetri Lasteaed-Põhikoolis tulevikus saama alguse mitmed uued rahvusvahelised projektid


Koolitusmaterjalide tutvustamine kolleegidele