Digital Competences through Tablets

Kursus Digital Competences through Tablets toimus Tšehhis

Digitaalsete kompetentside kursuse eesmärgik on aidata vabaneda eelarvamustest uute tehnoloogiate suhtes. Kursusel tutvustati tahvelarvutitel olevaid äppe, mida kasutada klassiruumis. Kursuse metoodika: Kursuse sisu oli jagatud 11 erinevaks, kuid omavahel seotud mooduliks. Kursusel näidati erinevaid lähenemisviise ja anti uusi ideid tahvelarvutite kasutamiseks tundides.

Moodulid:
Moodul 01 – keeleoskuse rakendused
Moodul 02 – tundide loomise rakendused
Moodul 03 – liitreaalsus
Moodul 04 – QR-koodid õues õppimiseks
Moodul 05 – hindamisrakendused
Moodul 06 – ekspeditsioonid
Moodul 07 – kollaažide valmistamine
Moodul 08 – klassiruumi haldamine
Moodul 09 – lihtne kodeerimine
Moodul 10 – mõistekaardid
Moodul 11 – video tegemine

Õpitulemused:
Oskus kasutada erinevaid IKT õpetamismeetodeid ja tehnikaid, julgustada tähenduslike reaalülesannete lahendamist ja arendada transversaalseid pädevusi.
Genereerida kasutusvalmis materjale ja ideid, et toetada organisatsiooni arengut ja kvaliteedi parandamist juhendamisoskuste valdkonnas, toetada koostööd asutuste ja tööandjate vahel. Parandada oskusi avatud ja digitaalsete ressursside kasutamisel, toetada digitaalsete oskuste ja meediapädevuse arendamist, suurendada suutlikkust kutsuda esile muudatusi IKT-d kasutavas moderniseerimises.
Arendada uuenduslike õpetamismeetodite kaudu asjakohaseid kõrgetasemelisi oskusi nagu loovus, kriitiline mõtlemine, metakognitsioon ja muud võtmepädevused, parandada tavahariduse head kvaliteeti.
Tutvuda eri rahvusest kolleegidega ELis, osaleda kultuuridevahelises õpikogemuses, vahetada mõtteid ja luua rahvusvahelise koostöö võrgustik.
Saavutada laiem arusaam erinevate riikide tavadest, poliitikast ja haridussüsteemidest, kasvatada vastastikust lugupidamist, kultuuridevahelist teadlikkust ja kinnistage ühiseid haridus- ja koolitusväärtusi.
Rikastada suhtlemisoskust, parandada võõrkeelteoskust, laiendada erialast sõnavara ja edendage ELi laia keelelist mitmekesisust.