2017-2019 projekt

 21 sajandi õpetaja professionaalsus – motiveeriv, loov ja innovaatiline

Peetri Lasteaed Põhikool osales Erasmus+ rahastatavas töötajate õpirände projektis “21. sajandi õpetaja professionaalsus – motiveeriv, loov ja innovaatiline”.
Projektiga toetati õpetaja isiksuse arengut, võimaldati saada rahvusvahelisi kogemusi, aidati rikastada asutuse õpetamise meetodeid ja kujundada kultuuridevahelist teadlikkust, tugevdati koostööd nii asutusesiseselt kui ka Euroopa hariduse tasemel.
Rahvusvahelistel koolitustel oli võimalik luua kontakte, et olla veelgi aktiivsem eTwinningu või Erasmus+ koolide ja haridusasutuste vahelist rahvusvahelist strateegilist koostööd tehes. Projekti eesmärk oli arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi ja toetada koostööd, üksteiselt õppimist. Projektis osalenud õpetajad on valmis oma teadmisi ja õpitut kolleegidega jagama.
Projektis osalemine andis õpetajatele inspiratsiooni ühtekuuluvustunde arendamiseks, uute õpetamismeetodite rakendamiseks, meeskonnavaimu ja suhtlemisoskuse parandamiseks ja seda kõike selleks, et Peetri Lasteaed-Põhikooli õpetaja oleks loov, motiveeriv ja innovaatiline.

Projekti käigus said neli Peetri kooli õpetajat ennast täiendada järgmistel koolitustel:

  • Intercultural competencies
  • Build your App, teach your students how to build their Apps!
  • Parents and Teachers: building bridges
  • Digital Competences through Tablets (Modern way to use tablets in class)

Koolitused võimaldasid õpetajatel tõsta oma professionaalsust, areneda ning leida partnereid ja ideid rahvusvaheliseks koostööks, selle läbi suurendada kogu kooli avatust ja Euroopa-mõõdet. Õpirändes osalejad said praktiseerida oma keeleoskust, omandada efektiivseid ja innovaatilisi õpetamismeetodeid ning tutvuda põhjalikult partnerriikide kultuuridega.

Peale õpirändeid toimusid koolitused ja õppepäevad õpetajatele.
Kursusel osalenud tutvustasid koolitusmaterjale ja jagasid projekti tulemusi kolleegidele
ja kogukonna liikmetele.

Põhjalikum ülevaade toimunud koolitusest on kättesaadav ka projekti blogis „Professionaalne areng” (http://profareng.weebly.com/)