Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi ülesanne on aidata kaasa heade suhete kujunemisele õpilaste endi ning õpilaste ja õpetajate vahel. Vajadusel loob sotsiaalpedagoog lapse toetuseks võrgustiku, kuhu on kaasa haaratud nii lapsevanemad, õpetajad, lapse klassikaaslased ja sõbrad, vajadusel ka omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste ametkondade esindajad.

Sotsiaalpedagoog nõustab õpilasi ja lapsevanemaid ning teeb ennetustööd koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas.

Kristina Teppanainen
kristina.teppanainen@peetri.edu.ee
606 8895