Kooliõde

Koolitervishoiuteenust osutatakse lapsevanema soovil. Koolitervishoiuteenus ei sisalda haiguste ravi. Ravi vajava õpilase puhul teavitab kooliõde õpilast või lapsevanemat vajadusest minna perearsti või eriarsti juurde, kes võtab tarvitusele vajalikud abinõud haigestunud lapse abistamiseks.

Kooliõe ülesandeks on õpilaste:

  • tervisliku seisundi jälgimine;
  • tervisliku eluviisi kujundamine;
  • haigestumiste ja krooniliste haiguste väljakujunemise ennetamine;
  • õppekoormuse jälgimine;
  • tervisliku keskkonna loomises osalemine;
  • koolitoidu kvaliteedi kontrollimine;
  • vältimatu abi osutamine.

Lisainfot lapsevanemale:

Vastuvõtu ajad: E-R 8.30-14.30

Olga Vesselova
olga.vesselova@peetri.edu.ee 
606 8854