Hoolekogu

Kooli hoolekogu liikmed

 • Triin Liik (hoolekogu esimees)
 • Martin Lokk
 • Toomas Reigo
 • Katti Talvet
 • Jana Rosenfeld
 • Merli Kustmann
 • Hallar Loogma
 • Katrin Parker
 • Inga Rennit (õpetajate esindaja)
 • Tuuli Ojasalu (õpetajate esindaja)
 • Loretta Parker (õpilasesinduse esindaja)
 • Jens Vendel (Rae valla esindaja)

peetri.hoolekogu@gmail.com

Kinnitatud Rae Vallavalitsuse korraldusega