Hoolekogu

Peetri Lasteaed-Põhikooli hoolekogu liikmed

 • Triin Liik (hoolekogu esimees)
 • Priit Pedanik
 • Geila Sildaru-Francis
 • Merli Kustmann
 • Martin Lokk
 • Jana Rosenfeld
 • Hallar Loogma
 • Katrin Parker
 • Norbert Hurt
 • Tuuli Ojasalu (õpetajate esindaja)
 • Kaari Hürri (õpetajate esindaja)
 • Johann Kolk (õpilasesinduse esindaja)
 • Merilyn Saarkoppel (Rae valla esindaja)

peetri.hoolekogu@gmail.com

Kinnitatud Rae Vallavalitsuse 07.11.2023 korraldusega nr 2243