Hoolekogu

Kooli hoolekogu liikmed

 • Triin Liik (hoolekogu esimees)
 • Geila Sildaru
 • Kadri Bank-Jugaste
 • Merli Kustmann
 • Martin Lokk
 • Jana Rosenfeld
 • Paavo Pauklin
 • Hallar Loogma
 • Katrin Parker
 • Katti Talvet
 • Inga Rennit (õpetajate esindaja)
 • Tuuli Ojasalu (õpetajate esindaja)
 • Mia Malla (õpilasesinduse esindaja)
 • Karin Piirsalu (Rae valla esindaja)

peetri.hoolekogu@gmail.com

Kinnitatud Rae Vallavalitsuse korraldusega