Eripedagoog

Eripedagoogi põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Eripedagoogi tundides õpitakse väikestes gruppides ning kõik lapsed saavad vajalikul hulgal individuaalset tähelepanu. Tundides tegeleme õigekirja õppimise, lugemisoskuse parandamise, suulise väljendusoskuse arendamise ja palju muu olulisega. Mängime ja lahendame tähelepanu, mälu ja taju arendavaid ülesandeid.

Tiina Larionova
tiina.larionova@peetri.edu.ee