HEV koordinaator

HEV koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine koolis ja kooliväliselt. HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, õpilaste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

Kaia Roots
kaia.roots@peetri.edu.ee
55 626 685