Arvamused ja artiklid

Arvamused

Üks käesoleva sajandi märksõnadest tööturul on kindlasti liider. Liidrit iseloomustavad omadused, mis võimaldavad hästi hakkama saada  nii inimesena kui  ka juhina.

Töö iseloom on jõudmas ajajärku, kus iga töötaja, ükskõik, millises ametis või töökohal, vajab eelkõige häid juhtimisoskusi, sest igal töökohal tuleb olla liider, eelkõige iseenda jaoks.

Harjumused, millest dr. Stephen R. Covey oma raamatus „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“ räägib on liidrioskuste alustala.

Praegu on tavaline, et tööandja kannab  suuri koolituskulusid,  et oma töötajatele liidrioskusi õpetada, seepärast olen veendunud, et neid oskusi  tundvale ja praktiseerivale noorele inimesele annab see tugeva eelise tööturul, ükskõik millises ametis.

Mul väga hea meel, et liidrioskuste õppimisega alustatakse juba põhikoolis.

Karin Niinas
TSN Emori juhataja

Juba vanaaja filosoofid on jõudnud tõdemusele, et  koostöös peitub jõud, kõik suured filosoofid on pärit oma koolkondadest, kus aruteludes jõuti sünergiani ja hoopis uutele ideedele. Tänapäeval on edukad firmad, kus on innovaatilisi lahendusi leiavad kollektiivid ise.

Kuidas jõuda tööjõuturule küpse koostöövalmi partnerina? 7 harjumuse oskused, mille praktikas rakendamine nõuab harjutamist, aitavad kergemini teisi mõista ja ennast teistele paremini arusaadavamaks teha. Nendel oskustel on väärtus igas eluvaldkonnas.

Meile kõigile meeldib veeta aega ning teha koostööd inimestega, kes oskavad iseennast, kaaslasi ja elu väärtustada. Seepärast õpetame lastele, kuidas teha vahet õigel ja valel, et lubadusi tuleb täita, määratud tööd ära teha ja alustatu lõpule viia. Need on kõik elementaarsed asjad, ometi ei saa ka täiskasvanud tihti kõige sellega hakkama.  

Lasteaed ja kool mängivad kodu kõrval suurt rolli vundamendi ehitamisel, mis aitab lapsel astuda iseseisvasse pere- ning tööellu küpse ja koostöövõimelise inimesena. Kolme lapse emana ning personalijuhina loodan, et „Liider minus endas“ saab iga kooli õppeprogrammi osaks. Enesejuhtimist, koostööd ja arengut toetavad harjumused on vajalikud kõigile vanusest, olukorrast ja rollist olenemata. Need harjumused muudavad inimese väärtuslikuks igale kollektiivile ja aitavad valitud teel edu saavutada.

Karl-Eric Schneider ja Madli Nõmmik
rahvusvahelise ettevõtte OpusCapita tippjuhid

Artiklid

Iseloomukasvatus teadlaste pilguga – Õpetajate Leht 6.03.2020

Kuidas Franklin Covey legendaarsed 7 harjumust aitavad nüüd ka lastel õppida oma elu juhtima

Lapsevanemana on meie suurim soov, et lapsest kasvaks inimene, kes teab, mida ta elult soovib ja kuidas oma unistuste poole liikuda. Ta oskab elus õigeid valikuid teha ja jääda ka tagasilöökide puhul terveks ning iseendale truuks. Kuidas laps nii üles kasvatada, et ta suudab oma elu sel viisil juhtida, on paras pähkel igaühele puremiseks. Ühte võimalust tutvustab Kristiina Palm. K 

Jüri Saarma: miks ma tahtsin Stephen Coveyt kuulama minna

Covey juhtimisteooria nõjatub tugevalt kahele põhivundamendile: inimseadustele ja paradigmadele.

Üllatav oli, mida Covey rääkis tööst lastega, mida nad paljudes maades teinud on. Nad õpetavad lastele igapäevaseid oskusi: kuidas kuulata, vastastikku kasulikke lahendusi leida, oma aega planeerida ja muid asju, mida meil õpetatakse juhtimiskoolitustel. Sellele tasuks minu meelest ka Eestis rohkem tähelepanu pöörata – keemia ja füüsika kõrval võiks lastele õpetada ka suhtlemisoskusi.