Liider minus endas

Liider minus endas“ programm põhineb Stephen R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“ põhimõtetel.

„Liider minus endas“ programmi õpilastele töötas välja USA koolidirektor Muriel Summers, tuginedes vanemate ja tulevaste tööandjate tagasisidele 21. sajandi olulistest hoiakutest ja oskustest nii isiklikus kui ka tööelus.

Programmi peamised põhimõtted on lihtsad: elus oluliste põhiväärtuste arendamine, vastutuse võtmine ja kandmine, iseenese tugevuste ning nõrkuste tundmine ning head suhted ja koostöö kaaslastega.

Liidriks olemist me tavaliselt lastega ei seosta. Olla liider ei tähenda seda, et peab püüdlema kõrgete või hästimakstud ametite poole, küll aga aitab see üha kiiremini muutuvas maailmas ükskõik mis elualal hästi hakkama saada.

Tänaseks on programmi „Liider minus endas“ ellu viidud ligi 2000 koolis viiel kontinendil, sh ka mitmetes koolides Taanis ning Rootsis.