MTÜ TMS Peetri Kool

MTÜ TMS Peetri Kool asutati detsembris 2014.

MTÜ eesmärgiks on toetuse kogumine Peetri koolis Franklin Covey programmi “Liider minu endas” ehk LME (endise nimega “Tegija minu sees”) käivitamiseks, hoolitsemine programmi käiguspüsimise ja arendamise eest, õppevahendite, koolituste ja litsentsitasude jms. katteks toetuste otsimine ja kogumine. Samuti toimub läbi MTÜ ka kogu programmi raames kasutatavate materjalide tellimine ja jagamine Peetri kooli õpetajatele ning õpilastele.

MTÜ asutasid  Peetri kooli TMS initsiatiivgrupi liikmed Pert Lomp ja Priit Valk ja MTÜ-ga on oodatud liituma kõik Peetri kooli lapsevanemad, kes soovivad aidata kooli “Liider minus endas” programmi töös.

Peetri kooli, MTÜ TMS Peetri Kool ja programmi maaletooja ning esindaja Pharos Consulting International OÜ poolt on sõlmitud kolmepoolne vastastikuse koostöö memorandum, mille alusel saavad kõik Peetri kooli õpilased  ja õpetajad 2015/2016 õppeaasta alguses omale töövihikud, samuti aitab ka Pharos Consulting kaasa LME programmi elluviimiseks vajaliku rahastuse leidmisel. Sellega on Peetri koolis tagatud LME programmi töö 2015/2016 õppeaastal täies mahus, koos kõigi vajalike õpilaste- ja õpetajate õppematerjalidega.
2015/2016 õppeaasta materjalide osas hakkab MTÜ koguma lapsevanemate toetust alles peale seda, kui lapsed on kõik õppematerjalid kätte saanud. See annab lapsevanematele kindluse, et kõik ülalkirjutatu paika peab.

MTÜ arveldusarve, millele saab programmi tarbeks toetusi kanda on:
MITTETULUNDUSÜHING TMS PEETRI KOOL, IBAN: EE522200221061653576