Miks meie koolis

Peetri kool on õppeasutus, kus rakendame uuenduslikke ja innovaatilisi õppeviise eesmärgil, et meie kooli õpilane saaks elus edukalt hakkama, oleks õnnelik, ennast tundev ja elus toimetulev inimene. 2009. aastal valiti meie kool Microsofti innovaatiliste koolide programmi, mis koondab erinevaid uuendusmeelsemaid koole üle maailma. 2013. aastal pälvisime „Hea kooli rajaleidja“ konkursil ühena kolmest koolist Eestis TÜ eetikakeskuse tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2013“.

Alates 2015/2016. õppeaastast soovime rakendada koolis uudset arendusprotsessi „Liider minus endas“ (LME). Põhjus on lihtne – selleks, et meie lapsed saaksid 21. sajandil edukad ja õnnelikud olla, ei piisa enam ainult akadeemilistest teadmistest, vaid tähtsad on ka praktilised oskused. 7 harjumuse mõtteviisid sobivad Peetri kooli põhimõtete ja eesmärkidega, sest me tahame, et õpilased suudaksid ennast juhtida ja oleksid teadlikud õppijad.

Programm toetab õppekava üldpädevuste kujundamist. Me eeldame, et programmi toel õpilased mõistavad ja tajuvad paremini enda rolli õppijana, klassi- ja koolikaaslasena ning on teadlikumad oma käitumisest ja õppimisest. Usume, et meie koolis muutub veel paremaks õpilaste omavaheline läbisaamine, õpilased on usinamad õppijad ja aktiivsemad koolielu korraldajad.

Mujalt maailmast pärit näidete põhjal võib öelda, et 7 harjumuse rakendamise korral on muutunud paremaks õpitulemused, on vähenenud käitumisprobleemid ja õpiraskused. Märksa olulisemad muudatused toimusid aga laste eluoskustes. Õpilased ja lõpetajad on enesekindlamad, teavad oma tugevusi ja on hoolivad. Nad suudavad vastutada oma valikute ja otsuste eest, teha koostööd, olla tasakaalukad ning enesekindlad.

Tegemist ei ole lühiajalise projektiga, vaid laiema mõtteviisiga, mida saab rakendada igas eluvaldkonnas. Soovime, et see saaks meie kooli õppekava, aga tegelikult laiemalt kooli kultuuri osaks. LME ei lülitu kooliprogrammi ühe lisatunni või –kohustusena, vaid on osa kooli igapäevategevusest. 7 harjumuse omandamisele aitavad kaasa õpetajate tööraamatud ja õpilaste töövihikud, mis toetavad väärtuskasvatust, andes ühtlasi ainealaseid lisateadmisi.

Meil on ainult üks võimalus oma lapsi ette valmistada tulevikuks, mida keegi meist ei oska ette näha. Anname oma panuse, et seda üht ja ainukest võimalust kasutada.