Pikapäevarühm

alates 11. detsember 2023

ESMASPÄEV

12.30-14.00
B226 Piret Sall

14.00-17.30
B226 Piret Sall

TEISIPÄEV

12.30-14.00
B230 Piret Sall

14.00-17.30
B230 Piret Sall

KOLMAPÄEV

12.30-14.00
B226 Piret Sall

14.00-17.30
B226 Piret Sall

NELJAPÄEV

12.30-14.00
B230 Piret Sall

14.00-17.30
B230 Piret Sall

REEDE

12.30-14.00
B229 Piret Sall

14.00-17.30
B229 Piret Sall

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA

12.30-14.00puhkus, koduste tööde tegemine, tegevused klassiruumis ja õues
13.50buss R7
14.00-14.30söömine
14.45buss R7
14.30-16.15puhkus, koduste tööde tegemine, tegevused klassiruumis ja õues
16.20buss R7
16.25-17.30puhkus, tegevused klassiruumis ja õues
  • Peetri kooli pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab 1. ja 2. klassi õpilasele järelevalvet õppetööst vabal ajal, tuge koduste õpiülesannete täitmisel ja suunamist huvialategevusele.
  • Soovi korral võib pikapäevarühma ajaks panna kaasa vahetusriided. Eelkõige neil, kes jäävad kauemaks. Arvestada tuleb sellega, et pikapäevarühmas oleku ajal viibitakse ka õues.
  • Palun pidada kinni kellaaegadest, mis märgitud avaldusele. Meie õpetajad lähtuvad nendest aegadest. Kui tekib vajadus muudatuse järgi, siis kindlasti märkida see õpilase päevikusse konkreetse päeva kohta.

Söömine toimub kell 14.00 – 14.30.

Pikapäevarühma toitlustamine

Pikapäevarühma söögipäeva maksumus on 1,20 €. Arve saadab raamatupidamine järgneva kuu alguses e-posti teel. Söögipäevade arvestus toimub avaldusele märgitud päevade alusel.
Küsimuste korral on võimalik kirjutada pikapäevarühma õpetajale pikkpaev@peetri.edu.ee