Eelkool

Eelkool Peetri Lasteaed-Põhikoolis

Võtke meiega ühendust http://www.eelkool.com või info@logoserv.ee või 52 345 46, kontaktisik Ervin Laanvee.

ÕPPEPERIOOD: 1. septembrist kuni 31. maini
ESMASPÄEVITI 16.30 – 18.30 või TEISIPÄEVITI kell 16.30-18.30 või KOLMAPÄEVITI 16.30-18.30.

NB! Kui laps käib samas lasteaias, siis toome rühmast lapse eelkooli

KORRALDAJA: Logoservi Huvikool, vaata www.eelkool.com
KLASSID: üldklass (6-7-aastased)
ÕPETAJAD: Ervin Laanvee, Piret Laanvee.

Lapsed läbivad õppekava VALMISTUME KOOLIKS, mille läbides saavad tunnistuse.

MEIE EELKOOL on intensiivne, kiire, tempokas, tähelepanu sotsiaalsel kohanemisel ja õpioskuste omandamisel.

ÕPPESISU:

ÜLDINE ARENG tunnetus- ja õpioskused, enesekohased oskused, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne areng, üldmotoorika areng läbi rütmisalmide, suhtumine õppetöösse
EESTI KEEL lugema ja kirjutama õppimine (oskab jutustada, arutleda, oskab töötada iseseisvalt aabitsaga, oskab hääliku- ja sõrmemänge, veerib/loeb kokku 1-2-silbilisi sõnu trükitähtedega, tunneb tähti, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu joonelisse vihikusse)
MATEMAATIKA matemaatika õppimine (rühmitab ja järjestab loogika alusel, liidab ja lahutab 18 piires, loendab 12-ni, kella tunneb veerand-, pool- kolmveerand- ja täistundides, kirjutab ruudulisse vihikusse)
MÄNGIME JA LAULAME INGLISE KEELES (tervitab, tänab, oskab poest osta, loendab, tunneb värve, mängib ja laulab inglise keeles)
KUNST meisterdamine (tunneb erinevaid materjale, oskab iseseisvalt ja õpetaja abiga meisterdada pühadeks, kingituseks, kaunistuseks)

Võtame lastelt ära koolihirmu, õpetame neile lugupidavat suhtumist õpetajasse, täiskasvanutesse ning teistesse lastesse. Õpetame neid ise oma tegevusi juhtima, suhtuma oma töösse tõsiselt ning tundma õppimisest ning oma edusammudest rõõmu. Toetame perekonda lapse alushariduse omandamisel ning nõustame vajadusel lapsevanemaid.

NB! Eelkoolirühma võetakse kõik soovijad ilma katseteta. Rühma maksimaalne suurus 23 õpilast. Vajadusel moodustatakse lisarühm.

Iga nädal saab lapsevanem tagasisidet õpitu kohta.

Registreerida saab meiliaadressil: kodulehel www.eelkool.com