Uus kooliaasta on alanud!

ON LAHE ATMOSFÄÄR
HEA TUJU, TÄNA KÕIKI KOOLISÕPRU NÄEN
ME RÕÕMSALT JÄLLE KOOS
ON HINGES SOE JA MEELES MÕLGUB KOOL, KÕIGIL
Nii juhatasid kooliaasta sisse 1. septembri avaaktusel kõlanud laulusõnad. Meie kooliperre tuli juurde 72 esimese klassi õpilast ja 13 õpetajat.
2. septembril olid klassitunnid. Jagati suvemuljeid, tehti plaane uueks kooliaastaks ja räägiti läbi kooli kodukord. LME programmi abil arutasime, mis tähtsus on vaatenurkadel ja põhimõtetel meie elus, millised tegevused ja harjumused toetavad head hakkamasaamist koolis. Harjutati isikliku missiooni kirjutamist, mis aitab sellel aastal keskenduda olulisele enda elus.
Neli koolipäeva juba läbi ja 171 tegusat päeva veel ees!
Õnnelikku kooliaastat!