Toimus valikaine “Kodanikukaitse ja matkamine” laager

Selle nädala alguses õppisid meie kooli osad õpilased kahepäevase looduslaagri jooksul looduses tegutsemist juba enne õppetöö algust.

Tegemist oli meie valikaine “Kodanikukaitse ja matkamine” eelmise õppeaasta lõpulaagriga, mis koroonapiirangute tõttu kevadel ära jäi.

Laagris kinnistati praktikas ja looduskeskkonnas seda, mida õppeaasta vältel koolis ja ümbruses omandati. Noored orienteerusid metsikus looduses, matkasid soodes ja rabades, valmistasid lõkkel süüa, ööbisid okstest onnides, tegid küttepuid ning tutvusid inimese ja looduse seostega meie kultuuris. Laagri lõpus kohendati end soojas ja kuivas bussi oodates MTÜ Estlander looduskoolis.

Laagrit vedas valikaine õpetaja ning ellujäämiskoolitaja Erki Vaikre.