Tegutsemisjuhend Peetri koolis koroonaviiruse haigus COVID-19 korral

Tegutsemisjuhend koroonaviiruse haigus COVID-19 korral

Haigustunnuste ilmnemisel koolipäeva jooksul teavitab õpilane sellest klassijuhatajat ja/või kooliõde. 1.-4. klassi õpilaste puhul teavitab lapsevanemat klassijuhataja, 5.-9.klassi õpilase puhul teavitab lapsevanemat kooliõde ja/või klassijuhataja.

Õpilane on lähikontaktis COVID-19 positiivsega:
1. Õpilane jääb eneseisolatsiooni 14 päevaks
2. Kool teavitab vastava klassi õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid
3. Teistel õpilastel jätkub kontaktõpe koolis
4. Õpetajad märgivad Stuudiumisse põhjalikud tunnisisud, et eneseisolatsioonis oleval õpilasel oleks võimalik kodus iseseisvalt õppida
5. Eneseisolatsioonis olev õpilane hoiab kontakti klassijuhatajaga

Õpetaja on lähikontaktis COVID-19 positiivsega:
1. Õpetaja jääb eneseisolatsiooni 14 päevaks
2. Kool teavitab vastava klassi õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid
3. Õpilastel jätkub kontaktõpe koolis
4.  Õpetaja valmistab eneseisolatsioonis olles ette ja viib tunde läbi kokkulepitud veebikeskkondades Google (Meet ja Classroom), Stuudium (Opiq ja Tera)
5. Õpetaja viib läbi tunnid vastavalt tunniplaanile
6. Kool tagab tundide läbiviimiseks vajalikud vahendid (veebikaamera ja õpilastele sülearvutid) ning järelvalve klassiruumis

Õpilane on COVID-19 positiivne
1. Lapsevanem teavitab haigestumisest kooli
2. Õpilane jääb koju
3. Õpilasega lähikontaktis olnud õpetajad jäävad 14 päevaks eneseisolatsiooni
4. Kool teavitab vastava klassi õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid
5. Vastava klassi õpilased jäävad 14 päevaks eneseisolatsiooni
6. Õppetöö jätkub distantsõppena
7. Õpetaja viib läbi distantsõpet
8. Distantsõppel viibivatel õpilastel on avalduse alusel võimalus saada koolist toidupakk. Avaldus esitada majandusjuhatajale tiina.tinni@peetri.edu.ee.

Õpetaja on COVID-19 positiivne
1. Õpetaja teavitab haigestumisest kooli
2. Õpetaja jääb koju ja võtab ühendust oma perearstiga
3. Vastavalt perearsti hinnangule on õpetaja haiguslehel või tervislik seisund võimaldab tal läbi viia distantsõpet
4. Õpetajaga lähikontaktis olnud õpilased jäävad kaheks nädalaks koju eneseisolatsiooni
5. Õpetajaga lähikontaktis olnud töökaaslased jäävad kaheks nädalaks koju eneseisolatsiooni

Koolil ei ole õigust nõuda töötaja, õpilase, lapsevanema COVID-19 testi tulemusi.

Välisreisilt tulnud isikud juhinduvad Välisministeeriumi ja Terviseameti ametlikest juhistest.

Kooli distantsõppele ülemineku otsuse teeb koolidirektor koostöös omavalitsuse, Terviseameti ja Haridusministeeriumiga.

Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene: